องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
77 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
โทรศัพท์ : 0-3587-1078  โทรสาร : 0-3587-1078 ต่อ 16  อีเมล์ : admin@phaiwong.go.th

Powered By wnt.co.th