Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง กองสาธารณสุขขอเชิ... (05 มิ.ย. 2561)  
ประชาสัมพันธ์ ผู้ประสบวาตภัยที่ได้มาแจ้งเรื่องไว้ (ตามรายชื่อแนบ) ให้ไปรับถุงยัง... (30 พ.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์เรื่องประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากวาตภัยสามารถเขียนคำร้องได้ที่ อ... (22 พ.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของอบต.ไผ่วง (08 พ.ค. 2561)
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง มารับขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่... (03 พ.ค. 2561)
ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง (25 เม.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น (26 ธ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริย โปรดแจ้ง โทร ๐-๓๕๖๑-๐๙๕๕ (06 ก.ค. 2560)
เชิญเข้าร่วมจัดทำแผนบรรเทาสาธารณภัยจากสภากาชาดไทย ณ โรงเรียนไผ่วงวิทยา วันที่ 5 ... (26 มิ.ย. 2560)
แจ้งวันฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และแมว ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 (27 มี.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น (20 ธ.ค. 2559)
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (04 ต.ค. 2559)
ประกาศเรื่อง การปรับปรุงและประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕... (08 ก.ค. 2559)
เรื่องการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ใ... (20 เม.ย. 2559)
เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที... (20 เม.ย. 2559)
เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที... (04 ก.พ. 2559)
ประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น (07 ม.ค. 2559)
การรับลงทะเบียนการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการประจำ... (08 ต.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด รายละเอียดมีดังนี้ (30 ก.ย. 2558)
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเรื่องการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย แทน ผู้ส... (20 ส.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 กันยายน 2561 เว... (03 ก.ย. 2561)  

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เว... (27 ส.ค. 2561)  

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 อง... (14 ส.ค. 2561)  

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 อง... (12 ส.ค. 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ว... (01 ส.ค. 2561)

นายกเสน่ห์ แก้วจินดาพร้อม... (01 ส.ค. 2561)

นายเสน่ห์ แก้วจินดา นายกอ... (25 ก.ค. 2561)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (20 ก.ค. 2561)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและป... (13 ก.ค. 2561)

นายกเสน่ห์ แก้วจินดา ร่วม... (11 ก.ค. 2561)

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด... (26 มิ.ย. 2561)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ... (21 มิ.ย. 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ว... (19 มิ.ย. 2561)

การประชุมบริหารจัดการขยะใ... (18 มิ.ย. 2561)

โครงการป้องกันและระงับโรค... (14 มิ.ย. 2561)

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ... (08 มิ.ย. 2561)

วันสิ่งแวดล้อมโลก (05 มิ.ย. 2561)

โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ... (31 พ.ค. 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ว... (23 พ.ค. 2561)

นายกเสน่ห์ แก้วจินดา นำพน... (22 พ.ค. 2561)
Responsive image
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)แบ... (13 ก.ย. 2561)  
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็ป ... (30 ส.ค. 2561)  
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมศนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่วง หมู่ที่ 3... (06 ก.ค. 2561)  
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ Asph... (23 พ.ค. 2561)
ประกาศเรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564)ครั้งที่3/2561 (30 เม.ย. 2561)
ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564) (30 เม.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล พร้อมหอถังเก็บน้ำ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร (... (19 เม.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง,ปรับปรุง,ซ่อมแซม,ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2,5,6,... (19 เม.ย. 2561)
ประกาศเรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2/2560 (28 ธ.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านต้นทอง ตำบลไผ่วง ... (07 ธ.ค. 2560)
ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 ( รอบเดือนตุลาคม... (12 ต.ค. 2560)
ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561 (06 ต.ค. 2560)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (02 ต.ค. 2560)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ต่อจากถน... (18 ส.ค. 2560)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนรกีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (บ... (18 ส.ค. 2560)
กำหนดยื่นใบเสนอราคาโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม กลบ หลุม บ่อพร้อมปรับเกลี่ยถนนดินลูก... (17 ส.ค. 2560)
กำหนดยื่นใบเสนอราคาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (บริเวณศาล... (16 ส.ค. 2560)
กำหนดยื่นใบเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ต่อจากถนน คสล.... (16 ส.ค. 2560)
ประกาศเรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564) (11 ส.ค. 2560)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ปากทางเข้าวั... (02 ส.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
77 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
โทรศัพท์ : 0-3587-1078  โทรสาร : 0-3587-1078 ต่อ 16  อีเมล์ : admin@phaiwong.go.th


www.phaiwong.go.th