Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 ในพื้นที่อ... (31 มี.ค. 2563)  
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ... (05 มี.ค. 2563)  
ประกาศ เรื่องกำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น (26 ธ.ค. 2562)  
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (28 ต.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (16 ต.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่องกำหนดการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตาม พ.ร.บ. ภาษ... (01 ต.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2... (14 มิ.ย. 2562)
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (30 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่... (15 ม.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องกำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น (26 ธ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่องการปรับปรุงและประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี... (02 พ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็ป... (26 ต.ค. 2561)
ประกาศ รายการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 (16 ต.ค. 2561)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง (05 ต.ค. 2561)
ผลการประเมินประสิทธิ์ภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessme... (01 ก.ย. 2561)
แผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง (03 ส.ค. 2561)
วันที่ 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง กองสาธารณสุขขอเชิ... (05 มิ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ ผู้ประสบวาตภัยที่ได้มาแจ้งเรื่องไว้ (ตามรายชื่อแนบ) ให้ไปรับถุงยัง... (30 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์เรื่องประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากวาตภัยสามารถเขียนคำร้องได้ที่ อ... (22 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของอบต.ไผ่วง (08 พ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ว... (29 เม.ย. 2563)  

ขอขอบคุณท่าน สจ มณเฑียร ว... (17 เม.ย. 2563)  

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ว... (10 เม.ย. 2563)  

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ว... (10 เม.ย. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ว... (03 เม.ย. 2563)

วันที่ 24 มีนาคม 2563 องค... (25 มี.ค. 2563)

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวล... (25 มี.ค. 2563)

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวล... (25 มี.ค. 2563)

วันที่ 13 มีนาคม 2563 องค... (13 มี.ค. 2563)

วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 256... (06 มี.ค. 2563)

วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม พ.... (03 มี.ค. 2563)

วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 25... (02 มี.ค. 2563)

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพ... (27 ก.พ. 2563)

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2... (26 ก.พ. 2563)

นายเสน่ห์ แก้วจินดา นายกอ... (26 ก.พ. 2563)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563... (14 ก.พ. 2563)

วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพัน... (11 ก.พ. 2563)

วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์... (07 ก.พ. 2563)

วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2... (06 ก.พ. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ว... (27 ม.ค. 2563)
Responsive image
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางพาราแ... (26 ธ.ค. 2561)  
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุ... (08 พ.ย. 2561)  
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)แบ... (13 ก.ย. 2561)  
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็ป ... (30 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ปรับ... (09 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ปรับ... (09 ส.ค. 2561)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมศนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่วง หมู่ที่ 3... (06 ก.ค. 2561)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ Asph... (23 พ.ค. 2561)
ประกาศเรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564)ครั้งที่3/2561 (30 เม.ย. 2561)
ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564) (30 เม.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล พร้อมหอถังเก็บน้ำ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร (... (19 เม.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง,ปรับปรุง,ซ่อมแซม,ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2,5,6,... (19 เม.ย. 2561)
ประกาศเรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2/2560 (28 ธ.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านต้นทอง ตำบลไผ่วง ... (07 ธ.ค. 2560)
ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 ( รอบเดือนตุลาคม... (12 ต.ค. 2560)
ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561 (06 ต.ค. 2560)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (02 ต.ค. 2560)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ต่อจากถน... (18 ส.ค. 2560)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนรกีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (บ... (18 ส.ค. 2560)
กำหนดยื่นใบเสนอราคาโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม กลบ หลุม บ่อพร้อมปรับเกลี่ยถนนดินลูก... (17 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง... (29 เม.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวันเวลาแล... (25 เม.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร... (01 เม.ย. 2562)  
ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่... (30 พ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรร... (26 พ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหา... (08 พ.ย. 2561)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และ การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (05 ส.ค. 2559)
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (05 ก.ค. 2559)
รับโอน(ย้าย) (18 มิ.ย. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
77 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110
โทรศัพท์ : 0-3561-0955  โทรสาร : 0-3561-0955  อีเมล์ : admin@phaiwong.go.th


www.phaiwong.go.th